BORDROLAMA

Günümüz iş hayatında, rekabet küresel anlamda artarken firmalar hayatta kalabilmek için ana işkollarına odaklamak durumundadırlar. Bu nedenle BORDROLAMA işlerinin yürütülmesi artık uzman firmalara bırakılmaktadır. Böylelikle insan kaynakları birimleri asli görevleri olan eğitim, organizasyon, performans değerlendirme ve kariyer planlama faaliyetlerine odaklanabilmektedirler.

Detaybir; müşterilerine ihtiyacına uygun adayın bulunması ve seçme yerleştirme hizmetinin yanı sıra hem zaman hem faaliyet tasarrufu sağlayan BORDROLAMA hizmetiyle tüm yasal mevzuat yükümlülüklerini üzerine alarak çözüm ortaklığı yapmaktadır.

Bordrolama Hizmetinin Avantajları

  • Zaman ve maliyet tasarrufu sağlanması
  • Riskten uzak bir organizasyonel iş akışı kurmak gibi görevleri üstlenerek, şirketlere ana faaliyet konularına odaklanabilmeleri için alan yaratır.
  • Maliyetlerin personel başına sabitlenmesi,
  • İş kanunu ve yasal yükümlülük süreçlerinin sorumluluğun firmamız tarafından yapılması
  • Hizmet kalitesinin ve verimliliğin artması,
  • Denetim ve kontrol sisteminin artması,
  • Esnek ve dönemsel iş gücü için hızlı çözüm,